Společenský oděv je nově povinný pro všechny advokáty i koncipienty. Nový dress code zavedla Česká advokátní komora.

Problému se věnuje stavovský předpis č. 1/1997 v ustanovení čl. 17 odst. 5. novelizovaný usnesením 22. schůze představenstva ČAK: „Advokát je povinen užívat oděv, který odpovídá povaze poskytovaných právních služeb a nesnižuje důstojnost advokátního stavu; pro jednání před soudem nebo jiným orgánem se tímto oděvem rozumí ‚společenský oděv‘.“

Povinný oděv při řízení před soudem byl doposavad v oblasti trestního práva, kde advokáti musí k soudu chodit v taláru. V civilním procesu oproti tomu panovala v odívání volnost. Advokátní komora však chce zavést pravidla všude. „Nejde jen o advokáta, jde o zájem klienta. Právě proto musí vhodně vystupovat a vhodně se odívat,“ uvedl člen představenstva ČAK Michal Žižlavský pro ČT. Za nedodržení nařízení hrozí kárné řízení.

Někteří advokáti však oponují a považují opatření za zbytečné. Například advokát Josef Lžičař řekl v České televizi, že úroveň hry na spravedlnost nespočívá v tom, jaké budeme mít předepsané povinné pracovní kostýmy. Sám k soudu chodí občas pouze ve svetru.

Zda lze svetr považovat za společenský oděv a je vyhovující, není z nařízení zřejmé. „Je otázka, jak bude posuzováno, jaký oděv je skutečně společenský. Myslím, že ty hranice se dnes trochu posouvají,“ podotýká dle ČT děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík.

ZANECHAT ODPOVĚĎ