Akademická dráha: kariéra, poslání, životní cesta

I v roce 2017 tvoří ženy na akademických postech Právnické fakulty Univerzity Karlovy stále nepoměrnou menšinu. Dle webových stránek fakulty, působí na Právnické fakultě 19 profesorů, ale jen šest profesorek. Podobný nepoměr je i na nižších akademických postech – 13 docentek připadá na 26 docentů, 27 odborných asistentek na 59 odborných asistentů a pouze čtyři katedry z 15 jsou vedeny ženami. Trend nerovného zastoupení mužů a žen v akademii se zdá být setrvalý; v interním doktorském studiu ženy představují opět pouze 30 %. Je příznačné, že zatímco počet studentek doktorského studia zůstal meziročně stabilní, u studentů vzrostl o devět. Proč v akademickém prostředí zůstává více mužů než žen? I to se dozvíte v rozhovorech, které vám přinášíme.

Rovnost žen a mužů v akademickém prostředí neovlivňuje jen možnost slaďování soukromého a profesního života. Roli hraje i transparentnost výběrového řízení, rovný přístup pedagogů, ale i dostatečný počet pozitivních vzorů, s nimiž se mohou potenciální uchazeči a uchazečky identifikovat. Tato výstava vám představuje inspirativní osobnosti z řad žen působících na Právnické fakultě. Jsou to ženy různých generací, působící v různých oblastech práva, některé výhradně na akademické půdě, jiné zároveň v právní praxi. Touto cestou bych ráda vzdala hold jejich akademické práci, a to jak vědecké, tak pedagogické. Stojí za povšimnutí, že v první desítce studentského hodnocení kvality pedagogů představují ženy celou polovinu, a to navzdory jejich pouze 30% zastoupení v akademické obci.

Předložené rozhovory nabízí vhled nejen do akademické dráhy zpovídaných žen. Mnohé se dozvídáme též o jejich názorech, kupříkladu o tom, co práce v akademii představuje. Pro některé je primární pedagogická činnost, zatímco pro jiné je stěžejní věda. Na čem se všechny zúčastněné ženy shodnou, je že práce akademičky nikdy nekončí, protože není možné být vědkyní pouze osm hodin denně. Jedná se o poslání a svým způsobem i životní cestu. V rozhovorech se dále dočtete, jaké výhody, ale i nevýhody akademická dráha přináší a zda je možné tuto práci sladit se soukromým životem. Zatímco některé doporučují nastoupit do doktorského studia ihned po získání magisterského titulu, jiné věří, že kvalitu doktorátu zvyšuje množství získané praxe mimo akademii. V neposlední řadě se seznámíte s doporučeními pro budoucí studentky/studenty doktorského studia a několik tipů pro ty, kteří o akademické kariéře zatím neuvažovali.

Doufám, že tato výstava přispěje ke zvýšení zájmu o doktorské studium mezi studentkami a přispěje k výběru těch nejkvalitnějších kandidátů a kandidátek tvořících budoucnost akademické obce naší fakulty.

Zuzana Andreska