Loga-02

Paragraf je studentský časopis vydávaný členy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměření časopisu je informativně-společensky-investigativní, neklade si tedy za cíl být odborně právním periodikem. Provozován je v rámci mediální skupiny UK media.

Tištěná verze časopisu vychází během výukových měsíců akademického roku, tedy v březnu, dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci. Internetová verze je v provozu po dobu celého roku, s pochopitelnými kvantitativními výpadky.

Celý časopis je připravován studenty a vyučujícími na právnické fakultě formou neziskové práce. Stabilní prodejní cena je stanovena na 20 Kč za číslo, přičemž samotný prodej je směřován především do budovy fakulty.

Máte-li zájem se zapojit do naší činnosti, navázat jinou formu spolupráce nebo dokonce zakoupit inzertní prostor, neváhejte se obrátit na kontakt uvedený zde na webu.