Dlouhodobý záměr právnické fakulty: Více občana, více digitalizace?

0
117

Když před nějakou dobou naši akademičtí senátoři sháněli podněty pro dlouhodobý záměr, otevřela se tím relativně stěžejní debata o celém směřování fakulty. Došlo v ní na poměrně ostrou kritiku celé koncepce výuky na naší fakultě a padaly otázky o tom, zda má takto vůbec výuka na vysoké škole vypadat. Z celé debaty se pak dalo extrahovat pár klíčových témat, které trápí většinu z nás – hodinová dotace občanského práva, neexistující skripta a chybějící výuka cizích jazyků.

Každý z nás samozřejmě skrytě doufal, že s vizionářským dokumentem o směřování naší alma mater se objeví revoluční koncepce. Bohužel každá změna vyžaduje čas a často nakonec ani není možná, protože nezávisí na ničem jiném, než na ochotě lidí ji realizovat. A vlastně je otázkou, co z takového záměru se nakonec onou realitou stane, protože, jak zaznělo v jednom komentáři, nejedná se o žádný „to do list“. Pořád se dá ale říct, že pokud by se něco povedlo a dané cíle byly naplněny, rozhodně se naše fakulta posune vpřed. Na následujících řádcích vám představíme alespoň několik nejdůležitějších bodů z celého záměru.

Občanské právo

Dle mne nejzajímavější část záměru je ta, která se snaží vyřešit situaci okolo výuky občanského práva. Jedná se v podstatě o řešení oklikou – místo zvyšování časové dotace by se měla začít přidávat výuka obligací a autorského práva do povinného základu jako samostatných předmětů.  Nedá se říct, že by toto řešení bylo naprosto špatné, nebo že by tyto předměty navíc byly zbytečné, nicméně neřeší to hlavní problém ve svém samotném základu – a to je časová dotace a nedostatek vyučujících. Samozřejmě nelze očekávat, že za krátkou dobu se počet vyučujících na katedře zvýší o ty největší odborníky, nicméně snad už jen jakási prestiž naší fakulty by si něco takového žádala. Stále zde totiž zůstává podstatná část výuky, která se v současné době učí dost tristním způsobem a člověk si po prvním semestru z předmětu neodnáší prakticky nic. Vše tedy musí dohánět sám. Nicméně i tento problém je prý snaha dlouhodobě řešit, jak vyplývá z komentářů akademických senátorů na sociálních sítích. A tak nám nezbývá než doufat, že za pár let se skutečně budoucí studenti dočkají té výuky, po které my tolik toužili.

Jazyky

Další touhou studentů je zvýšená výuka neodborných cizích jazyků. I přestože z dlouhodobého záměru vyplývá snaha o podporu jejich výuky, není to v té formě, kterou bychom rádi, ale ve formě předmětů vyučovaných v cizích jazycích a dále přes mobilitu studentů.

Ti, kteří by se tedy nějaký jazyk chtěli naučit od začátku, případně nemají znalost jazyka na takové úrovni, aby se v něm mohli učit, tedy stále budou muset hledat na jiných fakultách. Je škoda, že ve vizi není zmíněno něco jako podpůrná výuka neodborných jazyků, například povinně vedle jednoho jazyka odborného. Jak vyplynulo z jednoho nedávného článku na Právním prostoru, výborná znalost angličtiny už nestačí, a proto je škoda, že jazyková výuka se neubírá více směrem podpory ostatních jazyků a nabídky jejich výuky. Ano, nejsme jazykovka, ale to je dost slabý argument v porovnání s nutností nějaké rozmanitější znalosti cizích jazyků pro uplatnění, obzvlášť když jiné fakulty (FF, MATFYZ) pro své studenty tuto možnost nabízejí.

Digitalizace fakulty

Motiv, který prostupuje celým záměrem, je snaha o digitalizaci výuky. Od vybavení všech učeben technikou, přes využívání moodlu, až po vytváření skript a elektronických publikací. K celému bodu se dá říct snad jen – konečně.  Tedy, pokud se tato část vize naplní a my někdy skripta obdržíme.

Na závěr jen vypíchnu jistou perličku. Jedním z bodů záměru je i snaha regulovat zápis volitelných předmětů na cizích fakultách, převážně těch s obdobnou obsahovou náplní. Součástí je také zvýšení nabídky volitelných předmětů u nás na fakultě. Nicméně dva kredity za recenzi od nich rozhodně očekávat nemůžeme…

ZANECHAT ODPOVĚĎ