Při prostudování dokumentu nesoucí název „Posouzení proveditelnosti rekonstrukce páternosterů“, lze najít několikero zajímavých informací k této rekonstrukci.

Uvažovány byly dvě varianty řešení. Totiž vytvoření repliky stávajícího stroje a jeho nahrazení, či restaurace s tím, že stroj zůstane původní. Zvolena byla cesta restaurace, a to hned z několika důvodů. Jednak toto vyžaduje Národní památkový úřad a zároveň se jedná o variantu levnější na provedení. Zatímco oprava páternosterů by měla dle zprávy vyjít na cca 6 miliónů korun, výměna stroje by byla o dva milióny dražší.

Cesta restaurace stávajícího stroje s sebou však nese ještě riziko většího počtu poruch v blízké budoucnosti, stejně jako vyšší provozní náklady. Životnost takto repasovaného páternosteru je pak odhadována na maximálně 30 let.

Seznam součástí, které bude nutné vyměnit, popřípadě opravit je skutečně poměrně dlouhý. Tomu také odpovídá odhadovaná doba práce do jednoho roku. Rozhodně se tak nejedná o levný ani jednoduchý projekt.

Jistou komplikaci rovněž představuje fakt, že již není k dispozici původní technická dokumentace výtahu, je tak třeba vypracovat dokumentaci novou a z ní následně při opravě vycházet. Vzledem k rozsahu nutných oprav, by však původní dokumentace stejně nezůstala příliš zachována. Kompletní výměnou tak nejspíše projdou například dřevěné výplně kabin, z důvodu značného opotřebení. Zřejmě se však nejedná o skutečně původní výplně a má-li se jednat o restauraci do původního stavu, bude třeba se nějak pokusit dopátrat původní odstín dřeva.

Při nosnosti max. 2 osoby na kabinku je otázkou, jak ustojí nápory studentů jdoucích na či z přednášky v davu. Jelikož se dle dokumentace spíše zdá, že opravený stroj bude náchylný k poruchovosti, bude vyžadovat poměrně opatrné využívání.

Ačkoli tedy Posouzení proveditelnosti představuje náročnost celého projektu, pro fakultu se jedná o potvrzení toho, že oprava páternosterů je možná což bylo oním posledním potřebným impulzem. V následující řadě měsíců tak lze počítat s řádnou kampaní na sbírku peněz a je již na každém zda přispěje či nikoli.

ZANECHAT ODPOVĚĎ