Jak se zapojit

Možností, jak se zapojit do běhu časopisu, je téměř nespočet. Berte tedy následující výčet jako demonstrativní a neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli vaší představou na e-mail paragraf@ukmedia.cz. Nezapomeňte zmínit důvody, které vás ženou do publikační činnosti.

Aktuálně hledáme:

REDAKTOR/KA

Aktivně vyhledává a sepisuje články dle vlastního tématického zaměření. Vhodné pro lidi, které baví psát a zároveň se sami zajímají o dění na fakultě.

Předpoklady: energie, kvalitní písemný projev, zvědavost, asertivita, čas

 

KRESLÍŘ/KA

Má cit pro (ne)právní humor a dokáže ho jasně a srozumitelně zachytit v obrázku nebo mini-komiksu.

Předpoklady: smysl pro humor, čas, trochu výtvarných schopností

 

Další:

FOTOGRAF

Poskytuje časopisu fotografické podklady, ať už ke konkrétním článkům nebo k obecné grafické prezentaci. Fotka je neodmyslitelným grafickým prvek časopisu a dává též prostor pro tvůrčí vyžití.

Předpoklady: fotoaparát a schopnost s ním pracovat, dostupnost, úprava fotek pro daný účel

 

Grafik

Vizuální stránka je nejen o líbivosti, ale také o funkčnosti. Titulní stránka musí být poutavá, texty přehledné a čitelné. Právě to je jeden z řady úkolů, které naplňuje grafik –  jak pro médium tištěné, tak i elektronické.

Předpoklady: programy řady adobe, kreativita, schopnost dodržovat grafickou identitu, typografie

 

Korektor

Text musí co nejlépe reprezentovat český jazyk, což není vždy v silách běžného smrtelníka. Naštěstí jsou zde korektoři, kteří texty opravují a udržují jejich konzistentní podobu v celém časopisu.

Předpoklady: znalost českého jazyka, perfekcionismus, cit pro formu

 

Webmaster

Stejně jako tištěný časopis, i internetovou verzi musí někdo uvést do vhodné podoby. Webmaster tak odpovídá za provoz webu a dalších internetových služeb. Jak v oblasti technické, tak obsahové.

Předpoklady: znalost wordpress, spolehlivost, zkušenost