Jednou ze základních možností, jak může student ovlivnit dění na naší fakultě, je účast ve volbách do akademického senátu. Poprosili jsme proto Renatu Kamaleevu, senátorku za čtvrtý ročník, aby nám v krátkém textu shrnula své pocity ze svého dosavadního působení v tomto orgánu.

Myslíš, že se vám daří plnit „předvolební sliby“?
V rámci studentské kurie Akademického senátu Právnické fakulty UK je nás deset studentů napříč ročníky, přičemž každý z nás kandidoval s odlišnou vidinou toho, co by chtěl prosadit, a jaká by naše fakulta měla být. Poté, co jsme byli zvoleni do senátu, jsme dali dohromady přehled témat, která chceme řešit, a která byla obsahem jednotlivých „volebních programů“. Po prvním roce působení se dá říci, že ve všech bodech se nám podařilo buď přímo dosáhnout vytyčeného cíle, nebo alespoň otevřít k tématu diskusi s vedením fakulty, pokud jde o dlouhodobé záležitosti.

Jaká je na jednáních senátu atmosféra?
Osobně je pro mě zajímavé sledovat, jak se na zasedáních senátu postupně změnila. Na začátku našeho mandátu panovala nálada poměrně napjatá. Byl zvolen senát v novém složení a bylo potřeba hned na začátku udělat některá zásadní rozhodnutí, například pokud jde o volbu proděkanů. V této době jsme v rámci studentské kurie byli skutečně jednotní. Bylo to hodně akční období, kdy jsme se často scházeli, abychom prodiskutovali priority a na zasedáních mohli prezentovat společný postoj. Bylo pro nás opravdu důležité vystupovat jednotně, přestože dosáhnout konsenzu deseti lidí nebylo snadné. Nyní, po roce působení, na zasedáních panuje klidnější atmosféra a názory na projednávaná témata se prolínají napříč kuriemi.

Jak funguje senát procedurálně? Co vše je třeba k tomu, aby se na něčem usnesl?
Většina témat předkládaných senátu se projednává nejprve v rámci specializovaných komisí a na zasedání se pak diskutují konkrétní opatření. Největší díl práce tak připadá právě na přípravu a jednání komisí a právě v této fázi máme možnost ovlivňovat, v jaké podobě postoupí návrhy do senátu. Jako členka ekonomické komise jsem se například snažila dát za studentskou kurii dohromady návrhy investičních projektů (např. vybudování zázemí na fakultě pro studenty, navýšení počtu zásuvek, pořízení stojanů na kola apod.), z nichž většinu pak ekonomická komise doporučila ke schválení senátu.

Nakolik může senát skutečně něco změnit?
Nejvíce mě na roli fakultního senátu překvapilo, že nemá tolik pravomocí, jak si studenti většinou představují, a ve většině případů může pouze navrhovat jednotlivá opatření vedení fakulty. Zároveň jsme v senátu velice limitováni tím, co je svěřeno fakultě Akademickým senátem Univerzity Karlovy, přičemž na univerzitní úrovni je ještě těžší ovlivňovat předpisy a rozpočet, které nás pak v mnohém svazují. Největší omezení pak představují finance, které má fakulta k dispozici, neboť u každého projektu vyžadujícího investici je potřeba také vyřešit, kde se na něj ušetří.

A nakolik může něco ovlivnit studentský senátor?
Nečekané pro mě bylo také to, jak těžké je vyjednat některé věci, které se zdají být snadno a rychle řešitelné, když se musí brát v úvahu mnohem víc faktorů, od předpisů, přes rozpočet, až po personální politiku fakulty. Doufám tedy, že během příštích tří let se nám podaří krůček po krůčku přiblížit vytyčeným cílům, které nyní mohou vypadat spíše jako neuskutečnitelné sny, pro mě osobně zejména jde o změnu v systému zkoušení. A na co se můžeme v budoucnosti těšit? Chystá se rekonstrukce menzy a bufetu, obnova fasády fakulty a výměna oken, jedná se o zprovoznění páternosteru, vybudování zázemí pro studenty, a nebo například o zrušení indexu v papírové podobě.

Co si myslíš o fakultě obecně? Je to dobrá škola?
Na studiu naší fakulty se mi vždy líbilo, že se každý student může rozhodnout, kolik úsilí do studia a mimoškolních aktivit vloží, pokud řádně plní své studijní povinnosti. Student, který ke studiu pracuje, studuje další školu nebo se věnuje jiným aktivitám, může úspěšně studovat, i když se na zkoušky připravuje pouze během zkouškového období. Na druhou stranu, pokud se chce student věnovat studiu práva naplno, poskytuje mu fakulta nejrůznější možnosti, ať už jde o zahraniční pobyty, výjezdní semináře, bezpočet akcí studentských spolků, moot courty a mnoho dalšího.

Chtěla bych tedy na závěr každému studentovi popřát, aby vám fakulta dala přesně to, co od studia vysoké školy očekáváte… 🙂

Renata Kamaleeva

ZANECHAT ODPOVĚĎ