Právnická fakulta se často ráda pyšní svou budovou a tím, že byla navržena přímo pro její potřeby. Součástí původního návrhu byl také výtah páternoster, který je však již deset let mimo provoz. V letošním roce by se právě toto mohlo začít měnit.

Fakt, že se v budově Právnické fakulty v Praze nachází výtah páternoster, překvapuje rok od roku stále více studentů. Od jeho odstavení v roce 2005 již uplynul notný čas, a tak se nelze divit, že zazděné kabinky upadají pomalu v zapomnění. Prostory, kudy po více jak 70 let projížděly právě kabinky páternosteru, jsou dnes opomíjeny. Právě to by se však v roce 2015 mělo změnit skutečně nepřehlédnutelně.

Výtah páternoster, nebo též oběžný výtah, byl na fakultě v provozu od roku 1929, kdy se jeho dvanáct kabinek poprvé rozjelo. Jednalo se tehdy o poměrně jedinečný stroj od Škodovky. Příchod nového tisíciletí však výtahu nepřál a přes příležitostné spouštění a úplné odstavení se dostal až k dnešnímu stavu, tedy zabednění. Na fakultě tak již není student, který by pamatoval výtah v provozu — je to již deset let, tak buďme optimisté.

O převoz osob do vyšších pater budovy se tak nyní starají pouze dva obyčejné výtahy a jeden „servisní“, či případně lidské nohy ve spojení se schody. To by se však mohlo v dohledné době změnit, neboť úvahy o rekonstrukci se již nevyskytují jen v podobě šeptem vyprávěných historek nad sklenkou brandy, když se studenti sejdou a předhánějí se v šílených historkách. Současné vedení fakulty v čele s děkanem Kuklíkem uvažuje o této možnosti natolik vážně, že už dokonce reálně vznikl účet, jehož účelem je hromadit prostředky pro realizaci renovace páternosteru.

Tento účet sice zatím obsahuje pouze něco přes dvě stě tisíc korun a k realizaci oprav je třeba částka kolem šesti miliónů, přesto je to znak toho, že fakulta tuto myšlenku bere vážně. Právě finance byly vždy značnou překážkou realizace renovace, neboť milionové částky nejsou ve fakultním rozpočtu příliš k sehnání. Čím to, že se to tedy nyní jeví jako reálné? Zde to právě začíná být zajímavé.

Nápověda se skrývá i v onom účtu, který vznikl za tímto účelem. Peníze se totiž nebudou hledat všechny v rozpočtu, nýbrž vybírat. Alespoň z určité části. Crowdfundingová technika, která se tak osvědčila žlutým trabantům, tak zavítá i na naši fakultu. Nejspíš sice nelze očekávat projekt na Startovači či Kickstarteru, nicméně princip by měl zůstat zhruba stejný. Různé možnosti přispění na opravu páternosteru výměnou za konkrétní odměnu.

Celá akce by měla proběhnout do konce letošního roku s tím, že v případě úspěchu bude teprve následně započata samotná renovace. Takováto akce má v prostředí naší fakulty tři logické cílové skupiny. Sponzory (především advokátní kanceláře, či další velké subjekty), absolventy a současné členy fakultní obce. Pro každou z těchto skupin bude potřeba připravit konkrétní nabídky s konkrétními odměnami. To otevírá skutečně velmi široké možnosti – od placek, přes večeři s děkanem po pamětní štítek v kabince. Nemluvě o možných příbězích, které by mohly stát na pozadí a vše podkreslovat. Konkrétní představu o těchto možnostech nicméně zatím fakulta vypracovanou nemá.

Lze se samozřejmě také ptát, zda takové vynakládání potenciálu a prostředků na to, aby studenti nemuseli chodit po schodech, ale mohli se vozit, je vhodné. Nelze se příliš přít s tvrzením, že fakulta je zde především od učení a tedy by i investice měly směřovat tímto směrem. Vzdělávací potenciál páternosteru pak vskutku není velký. Dalo by se tedy dokonce říct, že se jedná o plýtvání peněz na něco, co je zbytečné a pouze líbivé. To by však bylo krátkozraké.

Je snadné si totiž představit, že o samotné páternostery vlastně ani tolik nejde. Co je hlavní, je marketingová akce. V jedné akci totiž můžete naučit potenciální sponzory a absolventy, aby přispívali fakultě penězi, čehož lze dosáhnout snáze něčím líbivým, tedy lákavým. Jedná se o příležitost ke zvýšení sponzorského potenciálu.  Směrem ke studentům lze zas záležitost chápat jako možnost, aby se zapojili do fakultních záležitostí prostřednictvím něčeho velkého, přátelského a nikoli pouze studijního. Pokud by navíc celá akce směřovala k úspěchu, dá se očekávat, že si toho všimne i veřejnost.

V době uzávěrky časopisu bylo ještě vše závislé na „studii proveditelnosti“, na jejíž vypracování se čekalo. Tato studie má s konečným výsledkem říci, zda a jak je právně a technicky možné páternostery renovovat. V památkově chráněné budově samozřejmě není nic jednoduché. V případě, že proveditelnost bude potvrzena, tak se jistě máme v tomto roce na co těšit. Případný úspěch pak nebude záviset pouze na fakultě, ale také na nás studentech.

Sám děkan Kuklík k páternosteru řekl: „Cílem tohoto projektu není jen samotná oprava, ale také vytvoření jakéhosi symbolu spojení absolventů, studentů a fakulty. Mysleli jsme si, že by si studenti či studentské spolky mohli adoptovat jednu či několik kabin a přispět na jejich rekonstrukce.“ Pokud tedy na rekonstrukci skutečně dojde, výzva studentům i spolkům je dána.

ZANECHAT ODPOVĚĎ