Zhruba každé dva roky kuloáry, fakultními diskusními fóry a akademickým senátem proběhne téma fakultní školky. Té, kterou nemáme, jejíž zřízení se aktuálně neplánuje a která je v tomto smyslu spíše Lochnesskou příšerou. V posledních několika měsících se v mém okolí začalo vyskytovat čím dál více nastávajících rodičů, studentů i učitelů, a nejednou nás napadla téměř heretická otázka – jak to dělají jinde, na jiných fakultách? A protože jsem nikde na webu nedohledala žádný dokument, který by poskytoval ucelenou představu o zázemí pro studenty nebo zaměstnance s dětmi na Univerzitě, vydala jsem se tato data sebrat osobně.

Sběr dat se týkal pouze pražských fakult Univerzity Karlovy, a to z naprosto jednoduchého důvodu – rodič z právnické fakulty nebude mít příliš velký zájem jet své dítko přebalit na farmacii do Hradce Králové. Výzkum tedy cílil v prvé řadě na to, zda by vůbec bylo možné spolehnout se na zázemí pro rodiče s dětmi na fakultách, pokud by neexistovaly jiné možnosti. Za tímto účelem se mi podařilo do uzávěrky získat data od jedenácti z čtrnácti pražských fakult UK (chybí 1. lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta a katolická teologická fakulta; pokud se data podaří dodatečně sehnat, budeme článek aktualizovat na našich webových stránkách) a následující řádky tedy vypovídají o 79 % pražského univerzitního stavu, aktuálního k říjnu 2016.

Zajímaly mě hlavně dvě věci – bezbariérovost fakult a pak zázemí jako takové, které dál dělím na zařízení pro rodiče s dětmi (školka, dětská skupina, dětský koutek, sdílené hlídaní apod.) a na (ne)existenci přebalovacích pultů.

S kočárkem skoro do všech budov

Na bezbariérovosti se pracuje už poměrně dlouho, protože celá Univerzita se dlouhodobě snaží otevřít studentům s handicapem. Ta se tak ukázala skoro bezproblémovou. Celkem 7 z 11 fakult má 100% bezbariérový přístup (tj. bezbariérový přístup do všech budov vlastních nebo v nájmu; do této skupiny se řadí i naše PF), 2 fakulty mají takový přístup do dvou třetin budov a 2 fakulty do poloviny z nich. Sečteno a podtrženo – bez potíží se s kočárkem nebo kárkou lze dostat do 23 z 28 fakultních budov, tedy do 82 % z nich.

Co se týče zázemí pro rodiče s dětmi, počítaje v to jak různé formy zařízení na hlídání, tak přebalovací pulty, alespoň jedno nebo druhé, příp. obojí, se vyskytuje na 8 z 11 fakult, přičemž na husitské teologické fakultě, fakultě humanitních studií a naší fakultě nenajdeme nic z výše uvedeného. Premianty jsou v tomto ohledu fakulty pedagogická a filosofická.

Prvně zmíněná má zřízen vlastní dětský koutek v jedné ze tří budov s kapacitou 10 rodičů s dětmi, do kterého je přístup možný přes ISIC a je otevřený nejen vlastním studentům, ale všem členům akademické obce s touto kartou. Jeho vytíženost se dlouhodobě pohybuje kolem 60 %. V jedné budově je také samostatná místnost s přebalovacím pultem.

Filosofická fakulta má v jedné budově ze čtyř dětský koutek s kapacitou 4 rodiče s dětmi (vytíženost zhruba 50%, v současné době se rekonstruuje), v jedné budově tzv. koutek na kojení a 2 budovy jsou vybaveny přebalovacími pulty (v jedné z budov na dámských toaletách, ve druhé má samostatnou místnost). Do stejné kategorie by se částečně dala zařadit i 2. lékařská fakulta, jejíž studenti mohou takovéto zázemí využívat ve fakultní nemocnici, kde je zřízeno pro veřejnost.

Hlídání a přebalování už je horší

Buď jedno, nebo druhé se pak vyskytuje následovně: zařízení pro krátkodobý pobyt dítěte je zajištěno na fakultě tělesné výchovy a sportu a evangelické teologické fakultě. V případě FTVS se jedná o dětský koutek s kapacitou 10 dětí pouze pro vlastní studenty a běžnou vytížeností 20 %.

U ETF je to pak místnost pro rodiče s dětmi s přístupem opět přes ISIC a kapacitou zhruba 5 rodičů s dětmi (ačkoliv i zde je možnost dítě přebalit, pokud tam je stále stůl, který tam byl, když jsem místnost navštívila). Pouze přebalovací pult pak mají na 3. lékařské fakultě (v jedné ze dvou budov na dámských toaletách), na fakultě sociálních věd (v jedné budově ze dvou má vlastní místnost) a na matematicko-fyzikální fakultě (v jedné budově z pěti také samostatně).

Reálně vzato tedy existuje možnost krátkodobého hlídání ve 4 z 28 zkoumaných budov a v jedné fakultní nemocnici. Přebalit své dítě můžete bez problémů v 6 z 28 fakultních budov a opět v jedné fakultní nemocnici. Možnost je to tedy jak vidno spíše surreálná.

V současné době se připravuje výstavba dvou zbrusu nových staveb – nová budova MFF v Tróji a Kampus Albertov, na kterém se mají podílet 1. lékařská fakulta, přírodovědecká a matematicko-fyzikální fakulta.

K plánované výstavbě v Tróji mi bylo mediálním oddělením Matfyzu řečeno, že se v ní s dětským koutkem počítá, nicméně budova je teprve ve fázi zaměření a finální podoba stavby může vypadat jinak.

Univerzita nedávno zveřejnila vítěze architektonické soutěže o podobu Kampusu Albertov a v dokumentu dostupném na stránkách kampusalbertov.cuni.cz, který představuje celou soutěž, představy zadavatele, náplň prostor a jejich základní typy, zadavatel uvádí, že by součástí Kampusu měl být i dětský koutek. Zda je to v po sto letech první nové univerzitní stavbě v centru města, která má stát zhruba 2,5 miliardy korun, a o které sám zadavatel prohlašuje, že má být stavbou především pro naše děti a vnuky, adekvátní zázemí, nechám s poukazem na výše uvedené vašemu zvážení.

Aktualizace: 1. prosince 2016 byl i na naší fakultě zřízen přebalovací a kojící koutek 🙂

ZANECHAT ODPOVĚĎ