V současné době probíhá „veřejné“ hlasování v rámci akademické obce Právnické fakulty UK o podobě nového loga. Jelikož jsem fakultnímu logu v poslední době věnoval relativně mnoho myšlenek, neodolal jsem cukání některé z nich proměnit do textové podoby a přihodit je do víru diskuse.

Proč nové logo?

Proč by si vlastně fakulta měla měnit logo, či šířeji, proč by vůbec měla mít vlastní logo? V zásadě lze říci – z nouze ctnost. V prvé řadě, podstatně lepší by bylo, pokud by Univerzita měla celkový jednotný vizuální styl vypracovaný v rámci jednoho projektu i pro všechny fakulty. To je nicméně varianta, která se ukázala jako neprůchozí, neboť jednotlivé fakulty zřejmě rády kopou samy za sebe a na jednotný univerzitní vizuál se dívají podobně jako nacionalisti na Evropskou unii.

Názory, že současné fakultní logo nesplňuje nároky na moderní logo ani důstojný znak, se zdají být v zásadě většinové. Vzhledem k tomu, že současnému znaku nelze ani přiřknout nějakou tradici, není důvodu trvat na jeho zachování. Pokud pak fakulta pracuje na zlepšení své prezentace, je aktualizace loga jenom logickým krokem.

Stačí nové logo?

Poučka říká, že pokud je možné článek shrnout slovem “ne“, nepište jej. Nicméně, studenti mají být rebelové, tak tedy: Ne, nové logo skutečně nestačí. Ponecháme-li stranou onu ideální variantu jednotného vizuálního stylu celé univerzity, nabízela by se další dobrá varianta v podobě vizuální identity fakulty. V takovém případě by nešlo jen o vytvoření nového loga, nýbrž o vytvoření jednotného rámce pro celkovou vizuální prezentaci fakulty. Veškeré grafické výstupy od reklamních tužek a vizitek, po knihy či webové stránky, by se držely jednoho styly a tvořily tak souvislý celek. Jedná se o komplexní řešení otázky vizuální prezentace, přičemž logo je jenom jeden z řady prvků. Pokud totiž sebelepší logo používáte špatně, je vám k ničemu.

Taková záležitost je ale samozřejmě mnohem dražší než tvorba samotného loga. Nejednalo by se již o náklady ve výši pár desítek tisíc korun, ale mohli bychom se snadno točit kolem částky ekvivalentní ke zjemnění toaletního papíru na fakultě (tedy kolem sta tisíc). Takový výdaj na prezentaci je na fakultě, která se teprve před pár lety uvolila ke konání dne otevřených dveří, neprůchozí. Koneckonců až pro druhý pokus o přijetí nového loga se podařilo nabídnout alespoň investici v současné podobě 25 tisíc (původně to mělo být jen 10 tisíc) pro autora vítězného návrhu. Přijímání samotného nového loga tak jistě nepředstavuje krok ideální, ale zřejmě se jedná o krok největší možný. Dle mého názoru je pak lepší alespoň malý krok směrem, který není špatný, než postávání na místě. Nějak se ta postavička rozpohybovat musí.

Které logo vybrat?

Vzhledem k veřejnému hlasování je to otázka pro jednoho každého člena právnické fakulty. Na této fakultě by mi rovněž bylo téměř stydno rozepisovat se o tom, proč by měl člověk svého hlasovacího práva využít, a tak tuto část přeskočím. V otázce, jaké logo vybrat, bych nerad nějak ovlivňoval, tak nabízím jen dva soukromé tipy. Zaprvé, nesetrvávejte na dogmatu, že logo musí být co nejjednodušší. Říct, že logo musí být v první řadě jednoduché, umí každý, kdo o věci nechce moc přemýšlet, a přesto chce vypadat poučeně. Logo má být využíváno při běžné vizuální prezentaci a musí tak být hlavně použitelné. Zkuste si tak především dané logo představit v různých aplikacích. Na webu, hlavičkovém papíře, plakátech, plackách, aj. Není důvod, proč by v tomto směru kategoricky nemohlo fungovat i logo sofistikovanější. Zároveň fakulta nepotřebuje tolik logo, které si každý pamatuje na první pohled, jako se to hodí v korporátu, neboť v České republice fakultu stejně každý zná a v zahraničí se zas musí prezentovat jako Univerzita Karlova, nikoli samostatně jako fakulta. Pokud by se tedy jednalo o logo, které nejste schopni po jednom pohledu překreslit, v našem případě to nevadí.

Druhak – a to souvisí s požadavkem použitelnosti – pokud se díváte na ono logo v bazénu z několika decimetrů, či na počítači se zobrazením přes celý monitor, vězte, že takto veliké a v takových detailech logo v podstatě nikdy použité neuvidíte. Zkuste v bazénu o několik metrů poodstoupit, či si logo na monitoru zmenšit. Pokud v tu chvíli budete mít problém rozeznávat jeho prvky, je nepoužitelné.

ZANECHAT ODPOVĚĎ