800. let od vzniku Velké listiny práv a svobod si připomene právnická fakulta panelovou diskusí věnovanou tomuto tématu.

Účast přislíbili:

  • The Right Honourable Sir Stanley Burnton, former Lord Justice of Appeal (Court of Appeal of England and Wales)

  • doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., Judge of the Supreme Administrative Court

  • Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Dean, Faculty of Law, Charles University

  • Mgr. Robert Pavlů, Advocate, Head of Litigation, Allen & Overy

Událost se koná ve čtvrtek 19. listopadu od desíti hodin v Collegiu Maximu, tedy čísle 100.

Magna Carta Libertatum, nebo jinak též Magna charta libertatum, či Velká listina práv a svobod je anglickým právním dokumentem vydaným roku 1215. Omezuje vybrané panovníkovy pravomoci, vyžaduje jeho respektování zákonné procedury a aby akceptaci omezení jeho rozhodování zákonem. Dále výslovně vyjmenovává některá práva panovníkových poddaných. Mei nejdůležitější z nich patří právo odvolání se proti nezákonnému uvěznění.

ZANECHAT ODPOVĚĎ