Zajímavosti ze zápisů

0
84

Jelikož během letních prázdnin se příliš nezasedalo, rozhodli jsme se alespoň vytáhnout několikero zajímavých bodů z Výroční zprávy za rok 2014 a ohlédnout se tak za uplynulým rokem.

Záměr nového vedení fakulty snížit počty studentů vyvolává potřebu nahradit příslušný finanční výpadek financováním dle výsledků vědecké činnosti. Proto byly zahájeny kroky ke stimulaci vědecké práce v nových podmínkách a v roce 2014 zahájena vnitrofakultní diskuse na toto téma, která by měla vyústit k optimálnímu hodnocení vědecké práce na základě širšího okruhu kritérií.

Podle seznamu Rady pro výzkum, vývoj a inovace obsahujícího 20% nejlepších výsledků české vědy za rok 2014 jsou mezi těmito excelentními výsledky dvě významné monografie autorů Právnické fakulty. Dílo Prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. „Znárodněné Československo. Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě“ a kolektivní monografie autorského kolektivu pod vedením Prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc. „Czech law between europeanization and globalization: New phenomena in law at the beginning of 21st century“, oceněná již dříve zvláštním uznáním ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Do sedmého ročníku SVOČ bylo přihlášeno 216 studentů a odevzdáno 140 prací. Z tohoto počtu 125 prací odevzdali studenti magisterského studijního programu a 15 prací studenti doktorského studijního programu.

Pro kalendářní rok 2014 se podařilo vyslat na zahraniční partnerské univerzity rekordní počet 293 Erasmus studentů za PF UK, současně bylo i na pražskou fakultu přijato 233 zahraničních Erasmus studentů, čímž byly rovněž výrazně překročeny dosavadní rekordní počty z minulých let.

Knihovní fond obsahoval k poslednímu prosinci 170 586 evidovaných knihovních jednotek. Roční přírůstek činil rekordních 4 879 svazků, z toho 3 795 knih, 722 kvalifikačních prací a 362 vázaných časopisů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ