Změny ve studijních předpisech

0
71

Do nového akademického roku nás doprovodí několik změn ve studijních předpisech. Mnoho z nich jste už možná zaznamenali, avšak pro jistotu se na ně ještě podíváme.

Indexy nebudou

A začneme od indexů. Od nového akademického roku se za „výkaz o studiu považuje výhradně výpis údajů o studijních předmětech a výsledcích kontroly studia ze Studijního informačního systému“. Index je tak skutečně již druhořadou záležitostí, kterou si student může, ale také nemusí vést. Pokud se rozhodne jej dobrovolně dále využívat, má právo na to, aby mu do indexu byly bezprostředně zapsány výsledky ústních zkoušek. Kdo se tedy nechce svěřit pouze do rukou SISu, může se stále držet ověřené papírové metody. Nastoupivší studenti prvního ročníku každopádně už indexy ani dostávat nebudou. Těm studentům,  kteří se indexu rádi zbaví, lze jen doporučit, aby důsledně kontrolovali po ukončení ústní zkoušky, že zkoušející skutečně zapsal do přehledu správnou známku a ke správnému jménu.

Konec kreditových polštářů za volitelné předměty

Další zásadní změnu představuje Opatření děkana č. 9/2015, které stanoví pravidla pro započítávání kreditů za absolvování volitelných předmětů nad rámec šestnácti procent pro účely kontroly zápisu do vyššího ročníku. S účinností od 1. 6. 2016 – tedy již pro účely postupu do dalšího ročníku, začne být vymáháno mýtické pravidlo maximálního poměru 16 % (povinně) volitelných předmětů na počtu potřebných kreditů, respektive 16 % při zápisu do druhého a třetího ročníku a 25 % při zápisu do ročníku čtvrtého a vyšších. Háček je ještě v tom, že při zápisu do čtvrtého a vyššího ročníku se započítají pouze kredity z předmětů vyučovaných na naší fakultě.

V praxi to tedy znamená, že při zápisu do dalšího roku nesmí víc než 16%, popřípadě 25 % z potřebných kreditů tvořit volitelné předměty. Toto pravidlo se v určité podobě vyskytuje už nějakou dobu, nikdy však nebylo vynucováno, neboť by to vyžadovalo ruční přepočítávání kreditů u každého studenta zvlášť. Se zavedením elektronického zápisu však tuto skutečnost zkontroluje sám SIS a→ vynucování tohoto pravidla již nic nebrání. Bude tedy potřeba s novým pravidlem počítat i při plánování rozvrhu.

Poměrně výrazné změny podstoupila i Pravidla pro organizaci studia, obecně účinná od 1. 10. 2015. Vezmeme-li to od začátku, tak byl změněn počet kreditů potřebných k zápisu do dalšího ročníku, a to na 55, 120, 170, 230 a 290 kreditů dle ročníků. S výjimkou prvního ročníku tak došlo všude k navýšení potřebného počtu kreditů pro postup do dalšího ročníků. Tuto skutečnost však kompenzuje navýšení kreditového ohodnocení u volitelných předmětů, s výjimkou tělocviku. Opatření má za cíl motivovat studenty více k využívání našich volitelných předmětů namísto předmětů z jiných fakult, kde již naši kreditůchtiví studenti začínají být pověstní.

Dvakrát a dost

Další významná změna je představena pouze jednou větou: „Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát“. Ve spojení s faktem, že od tohoto akademického roku nebude možné nechat si nesplněné (povinně) volitelné předměty na konci roku škrtnout ze systému, má tedy student na splnění povinně volitelného předmětu pouze dva pokusy. Poté již předmět nebude možné zapsat ani škrtnout. Nemožnost zapsat předmět víckrát má uvolnit místo pro studenty, kteří o řádné splnění předmětu mají skutečný zájem, nemožnost předmět škrtnout je záležitostí spíše kosmetickou. Za nesplnění (povinně) volitelného předmětu není možné studenta vyloučit, sankce je tedy pouze v tom, že nesplněný předmět bude evidován.

Změny zasáhly i organizaci Státní závěrečné zkoušky. Těm se však v tomto článku podrobněji věnovat nebudeme, tak jen každému, koho státní závěrečná zkouška čeká, vřele doporučujeme prostudování příslušných dokumentů, které jsou k dohledání na webu fakulty pod záložkou „předpisy“.

Příliv proměn ve studijních předpisech napovídá, že  pravidla se zřejmě konečně hýbou kupředu. Vždy se dá sice polemizovat nad tím, zda správným či špatným směrem, nicméně dá se říct, že v oblasti fakultních předpisů je jakýkoli pohyb pozitivní. Změny v předpisech tak představují další důvod, proč je zdravé sledovat novinky objevující se na fakultním webu, popřípadě Facebooku, a pročtení alespoň Pravidel pro organizaci studia může ulehčit jak stresu z neznámého, tak ročníkovým skupinám na Facebooku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ