V posledním týdnu zkouškového, ve středu 10. února, se u nás opět po roce konal Den otevřených dveří, tentokrát už pátý. Průběh se až na detaily příliš nelišil od minulého roku — základním kamenem celé události byly dvě přednášky ve Stovce, po kterých se většina účastníků odebrala do Bazénu, kde si je rozebrali jednotliví průvodci z řad studentů a poměrně profesionálně je provedli po fakultě.
Den otevřených dveří se propagoval např. vyvěšením banneru na titulní stránce webu Právnické fakulty nebo byla prostřednictvím stránky pro uchazeče založena událost na Facebooku. Podle odhadu pořadatelů se takto podařilo přilákat zhruba 1200 návštěvníků, z čehož přibližně polovina byli studenti maturitních ročníků a druhá polovina studenti ročníků nižších a jejich doprovod.
Dvě přednášky, na kterých se uchazeči dověděli všechny základní informace ohledně organizace přijímacího řízení, charakteru studia a možnosti zahraničních výjezdů, probíhaly v 10.00 a 13.00. Na první pohled je to rozdělení poměrně logické, v minulých letech se nepodařilo velké množství návštěvníků vtěsnat se do přeplněné posluchárny, když probíhala přednáška pouze jedna. Letos se tak davy rozptýlily do dvou turnusů, nicméně z rozhovorů s některými návštěvníky jsem pochopila, že druhou přednášku by bylo záhodno přesunout na dřívější hodinu, třeba na poledne. Lidem, kteří se nevejdou na první přednášku, se často nechce čekat 3 hodiny na další, i s prohlídkou fakulty je to příliš dlouho, nebo chtějí se vrátit na výuku, popř. včas domů, pokud přijeli zdaleka.
Do provázení po fakultě se letos zapojilo 38 průvodců, kteří dostali na pomoc vytištěné mapy s prohlídkovými trasami a užitečné průvodcovské taháky obsahující mimo jiné bodové hranice pro přijetí z minulých let. To vše zabaleno do úhledných černých desek s fakultním logem, které sloužily zároveň jako poutač (na způsob slavných průvodcovských barevných deštníků). Pro průvodce bylo vytvořeno velice přívětivé zázemí v učebně č. 101 s drobným občerstvením.
Fakultní rozpočet je v oblasti prezentace vůči uchazečům i nadále velice napjatý a samostatná položka v rozpočtu na tyto aktivity stále (!) neexistuje. Jako propagační materiály byly využity brožury a letáky pro uchazeče vytištěné ve fakultním tiskařském centru. Dále byly k dispozici informativní materiály od společnosti SCIO a tužky s nápisem Právnická fakulta UK, bezkonkurenčně nejhorší propagační předmět z celé univerzity, jehož zásoby z let minulých jistě vystačí na mnoho let budoucích.
Veškerá prezentace fakulty vůči zájemcům o studium je tedy v současné době víceméně založena na úsilí docentky Chromé, na dobrovolnické činnosti členů Pracovní skupiny pro propagaci fakulty vůči uchazečům a na nadšení všech ochotných průvodců, kteří už si tou dobou dávno mohli dát nohy nahoru, ale místo toho šli raději něco udělat pro svou alma mater. Především kvůli tomu mi přijde velmi smutné, že jediná viditelná reakce, kterou tato akce vzbudila v pedagogických kruzích, byl status doktora Kudrny na Facebooku: „Snad ten Den otevřených dveří, co pořádá Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Právnická fakulta UK — uchazeči o studium naší fakultě pomůže. Jsou tu zajímavé momenty! Průvodkyně třeba hlásí: „Teď procházíme kolem katedry ústavního práva, tady sídlí doktor Kudrna, jak vidíte na nástěnce, kde dal rozhovor pro noviny, můžete ho znát také z televize…“. Na spoustě škol je běžné, že mají jednotlivé katedry, ústavy a výzkumné týmy své stánky na chodbách a předvádějí, co může uchazečům daná škola nabídnout. Z povahy věci u nás tahle událost nejspíš nikdy nebude tak „vzrušující“ jako jinde. Nicméně pro začátek by úplně stačilo, kdyby Den otevřených dveří skutečně začala pořádat celá Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ