Již podruhé se na naší fakultě koná moot court, který je jiný než všechny ostatní. Nikoli cenami pro výherce či aplikovatelným právem, ale skutkovým stavem, ze kterého účastníci vychází. Ve dnech 14. a 15. května se koná ve cvičné soudní síni občanskoprávní moot court na téma Pán prstenů. Jak moot court s touto netradiční tématikou vznikl, nám přiblížil jeho zakladatel a student druhého ročníku Jan Hořeňovský, který cvičný soud spolu s dalšími čtyřmi studenty připravuje.

Mohl bys krátce popsat moot court na motivy Pána prstenů?

Jde o to, že právo se vždy aplikuje na určité skutkové okolnosti – jednotlivé situace subsumujeme pod příslušné normy. A mě napadlo, že pokud lze právo aplikovat na události z tohoto světa, proč by to nemohlo jít i na situace ze světa fantasy knížky? Vyzkoušeli jsme si to minulý rok na římském právu, které je přeci jenom takové pohádkové. Tam to vypadalo, že to funguje nad očekávání dobře. Letos jsme se proto rozhodli postoupit o úroveň výš — k právu občanskému.

Jak tě napadlo použít platné právo na pohádkový svět? Inspiroval jsi se něčím?

Původní myšlenka vyšla ze semináře doktora Šejdla, který nám dal za úkol podívat se na všechny díly Pána prstenů, přičemž celý další seminář jsme řešili vlastnictví Prstenu moci podle římského práva. A tehdy mě napadlo – Ono to fakt funguje — uděláme z toho moot court!

Při přípravě moot courtu jste museli řešit věci, které v reálném světě neexistují. V knize působí na postavy nadpřirozené síly atp. Vyvstaly s tím nějaké problémy?

Soukromé právo je úžasné v tom, že existuje již od doby antického Říma. A jak se vyvíjely technologie společnosti, tak si s tím právo stále dokázalo nějak poradit. Ony ty situace nakonec nejsou až tak moc nereálné. My jsme se pokoušeli najít paralely v jednotlivých případech mezi fantasy světem a tím skutečným, a kupodivu jsme je dokázali najít. Je také možné, že v budoucnu někdo něco jako Prsten moci vyrobí. A soukromé právo je vytvořeno tak, že soud rozhodnout musí. Dobré soukromé právo by si prostě mělo umět poradit i s žalobou týkající se Prstenu moci (smích).

Někteří lidé si možná myslí, že moot court založený na nereálných skutkových okolnostech jim nic nemůže přinést. Mýlí se tedy?

To je fatální omyl (smích). Když se přihlásíš do našeho moot courtu, tak musíš napsat podání. To je něco, co na této fakultě většina lidí neudělá za celých pět let. Skutkový stav je v těchto případech složitý a často není vše jednoznačné. Musíš se tak zamyslet, uvažovat abstraktně a být kreativní. To je něco, co dle mého názoru studentům velmi pomůže. Zároveň se tím naučíš to právo. K tomu, abys byl nejlepší, si musíš načíst judikaturu, komentáře a učebnici a teprve poté získáš adekvátní přehled o dané věci. Například letošní případ ve věci náhrady škody je velmi komplikovaný. A v nejlepším podání je citována judikatura, německá judikatura, komentáře, odborné články, je tam popsáno vyčíslení škody, souvislosti s trestním právem. Jedná se o velmi komplikovaný a právně zajímavý případ.

Plánujete v budoucnu moot court i z jiné oblasti práva?

Padl už i návrh na moot court ze správního práva. To ale nevím, jestli půjde (smích). Zatím máme gentlemanskou dohodu s vyučujícími římského práva, že příští rok by měl být opět římskoprávní.

Jaká byla první reakce katedry právních dějin při přípravě loňského ročníku?

Doktor Šejdl byl naprosto nadšen. Přípravou moot courtu pak strávil velmi mnoho času, a spolupráce s ním byla úžasná. Profesor Skřejpek nás také podpořil, takže reakce katedry byla skvělá.

Dostal jsi od studentů nějaké reakce na loňský ročník?

Ano. A spousta loňských účastníků se účastní i letos. V loňském roce byl problém procesní stránka věci. Na přípravu procesních pravidel bylo málo času a my jsme moc nevěděli, jak budou fungovat. Pokud se týmy při ústním jednání držely určitých pravidel férovosti a slušného jednání, tak to fungovalo. Některé týmy to však nedělaly a pak to nefungovalo. Proto jsou letošní pravidla již propracovaná a reflektují zkušenosti z loňského ročníku.

Je rozdíl v kvalitě podání oproti loňskému roku? Přišla vám letos kvalitnější podání?

Letos přišla tři podání, která měla skutečně excelentní kvalitu. Ale musíme si uvědomit, že je rozdíl mezi římským právem a občanským právem. Některá loňská podání byla však také velmi podrobná a skvěle zpracovaná. Vždy jde o to, kolik daný tým věnuje podání času a jak si na něm dá záležet. Letošní týmy měly méně času. Zvolili jsme totiž pro moot court netradiční formát. V moot courtu obvykle píšeš žalobu a zároveň podání strany žalované. Což není ideální a my jsme chtěli, aby na sebe strany přímo reagovaly. Aby tam byla interakce podobná skutečnému soudnímu řízení.

Změnil se počet přihlášených týmů?

Loni se účastnily jen týmy z pražské právnické fakulty. Letos jsme moot court rozšířili do Olomouce, Brna i Bratislavy a přišlo nám dvacet přihlášek. Loni přišlo přihlášek deset. V současné době mají mimopražské týmy převahu. Z Brna je týmů dokonce sedm. A trochu se obávám, aby to nebyl pro Prahu debakl (smích).

Čím by mohl moot court zaujmout někoho, kdo Tolkiena nezná a nečetl?

Někoho, koho nezajímá občanské právo a nečte Tolkiena, to samozřejmě nezaujme. To ani není náš cíl. Náš cíl je přitáhnout lidi, které zajímá občanské právo, Tolkien, nebo oboje. Náš formát moot courtu je ale zajímavý, protože je jiný než ostatní v rámci kontinentálního systému — ač jsou podání důležitá, důraz klademe na ústní jednání. Jedná se o prvek common law a důležité bude, jak týmy budou schopné reagovat na místě v soudní síni. Dále máme připravené svědky, což je divácky velmi zajímavé, protože svědci musejí mít kostým. Minule to mělo velký úspěch a některé týmy měly úžasné kostýmy. To dokáže navodit výjimečnou atmosféru. Přijďte se všichni podívat, bude to stát za to.

ZANECHAT ODPOVĚĎ