Nemyslím, že je to třeba, ale co by to bylo za článek bez řádného úvodního představení. Jste-li (já vím, že jste!) našimi pravidelnými čtenáři, víte, že se v posledních číslech zaměřujeme na představení studentských aktivit, stáží a soutěží, kterým se můžete věnovat. Shrnuli jsme si charakteristiku většiny z nich, důkladně rozebrali, jaké to je stát se na několik týdnů učitelským vzorem našich středoškoláků, a v tomto čísle si probereme mootění. Mootování. No, však vy víte.

V dalších odstavcích se seznámíte s tím, o co se vlastně jedná, zjistíte varianty, v rámci nichž se můžete moot courtům věnovat, a můžete se poučit z několika základních doporučení. V dalším čísle (nebo v tom následujícím, zkonzultuji to se svým učícím rozvrhem) pak přineseme rozhovory se studenty i absolventy, kteří si různými mooty prošli – těšte se na typy a vychytávky z praxe!

Co je to moot court?

Termín naleznete nejčastěji přeložený jako simulované soudní jednání (kdy podle wikipedie jsou simulovaná soudní řízení a vydávání právních časopisů dvě klíčové mimoškolní aktivity na řadě právnických fakult, moc pěkné!). V praxi pak jde o fiktivní spor (který však může mít skutečné základy, zajímavé případy často slouží jako předloha), v rámci něhož se střetávají dvě strany, které se snaží zadaný skutkový stav a z něj plynoucí problém obhájit ve svůj prospěch. Moot court je často koncipován jako soutěž, ale nemusí tomu tak být vždy.

Koncepce se může v různých znacích lišit. Často je nutné účastnit se v týmu (obvykle dvou až čtyřčlenném), některé mooty bývají organizovány čistě pro jednotlivce. Tým může mít zadáno, zda stojí na straně žalobce nebo žalovaného (pak si připravuje pouze jedno podání), nebo si musí všichni připravit vše, a i zde jsou dvě varianty – odešlete obě písemná podání (tedy za obě strany) a jste-li vybráni, před ústním kolem vám je oznámeno, za koho budete vystupovat, nebo i v ústní části hájíte (proti různým týmům) obě strany. Na některých školách či soutěžích sestávají poroty výhradně z učitelů, někde jsou přizváni hosté z oboru či samotní soudci. Existují moot courty, jejichž pravidla vám dovolí přinášet v ústních projevech nové argumenty (v písemném podání nezmíněné), v jiných jste nuceni držet se v ústní části toho, s čím jste v té písemné oponenta seznámili.

Co se týče průběhu, moot court se vždy skládá ze dvou částí. V první části, písemné, sestavíte na základě zadaného skutkového stavu podání (pokyny vám obvykle přesně stanoví, čeho se máte domáhat a co je váš hlavní argument). Svá tvrzení podložíte informacemi nastíněnými v případu a vlastními zdroji. Následně hotová podání zašlete, a jste-li vybráni, postupujete do kola ústního. Zde proti sobě, jako to bývá u soudních přelíčení, stojí dvě strany, navrhovatel a odpůrce. Nejprve je slovo předáno navrhovateli, má určitý časový limit na svůj projev, po něm představuje klíčová tvrzení odpůrce, načež navrhovatel dostává prostor pro reakci, a následně totéž platí pro odpůrce. Během celého výstupu je nutné počítat s dotazy soudců/porotců.

I u hodnocení pak nalezneme rozdíly, ovšem spíše v poměru než v samotných kritériích. Posuzován je samozřejmě obsah, tedy jak dobře jste se se skutkovým stavem vyrovnali, jak silné a odůvodněné jsou vaše argumenty, atd. Nezapomeňte ale, že stejně významnou roli hraje i prezentace vašeho podání. V ideálním případě si tedy jste jistí tím, co hájíte, zvládnete konfrontaci s dotazy i oponenturu protivníka, ale zároveň předvedete i kvalitní projev, týmovou spolupráci a v neposlední řadě kolegiální jednání.

Kde všude se s mooty setkáte?

  • Spolkové mooty

Každý spolek již minimálně jeden připravoval, případně připravuje opakovaně (např. obchodně-právní od Všehrdu či římsko-právní od ELSA). Organizaci a oceňování si řeší spolky samy, co se týče posuzování, obvykle spolupracují s příslušnou katedrou, nebo si zajišťují (jak bylo zmíněno výše) odborníka z oboru. Jedná se o ideální způsob, jak do mootování proniknout, informace jsou přehledně prezentovány skrz Facebook a na všechny dotazy vám pořadatelé rádi odpoví.

  • Předměty

Moot court si můžete i zapsat a získat za něj odměnu v podobě kreditů. Zde je dobré zmínit několik variant mootových předmětů. V prvé řadě lze docházet na hodiny Mooting skills, kde se budete cvičit v právní argumentaci, zkoušet si písemná podání a rozšiřovat si teoretické znalosti. Dále jsou v nabídce předměty jako Politický systém soudní moci, který je postaven na rozebírání významných ústavněprávních kauz, které si studenti předem v režimu moot courtu připravují, a tyto kauzy i samotné výkonu studentů jsou následně rozebírány. A v neposlední řadě si můžete zapsat výuku zaměřenou na jeden konkrétní moot court, jejímž završením je právě účast na této (nejčastěji zahraniční) soutěži.

  • Mezinárodní

Krom mootů školních můžete samozřejmě navštívit i ty rozsáhlejší, mezinárodní. Časová dotace je zde nesrovnatelná, ale přínos za to nepochybně stojí. Jako příklad může sloužit např. Jessup či FDI moot court, kdy oba z nich je možné zapsat si i jako předměty, naleznete ale i takové, které se realizují mimo výuku (ovšem nejčastěji s některým vyučujícím jakožto vaším koučem).

  • Praxe na SŠ a street law obecně

A na závěr přidejme malý odkaz na předchozí článek, protože moot ourt bývá obvyklým a mezi středoškolskými studenty velmi oblíbeným závěrem Praxe na středních školách. Tentokrát jen ve vaší režii – je na vás, zda si vymyslíte vlastní příběh, použijete zajímavou kauzu nebo sáhnete po osvědčených zadáních ze skript. Samotný moot se pak bude (jako všechny školní) odehrávat v soudní síni, místnosti nacházející se ve čtvrtém patře naší fakulty.

Krom praxe pak můžete na mooty narazit v rámci nové soutěže, pořádané olomouckými právníky – Street law moot court competition. Studenti práv si jako vedoucí mezi sebou rozdělí týmy středoškolským zájemců, kteří se pod jejich vedením pak utkají v postupových kolech u nás a na Slovensku, finální střet pak probíhá právě v Olomouci.

Pro přehled zadejte do kolonky Hledání v sekci Předměty heslo „moot“.

Co je dobré mít na paměti?

  • Jsem přesvědčena, že základem je vyhrazení si dostatečného množství času. Teď nemluvím o mootech, na něž se připravujete celý semestr, tam je to samozřejmé, spíše o těch menších, školních. Chcete-li být úspěšní, buďte připravení. Doba na přihlášení je vždy rozumně odstupňována od deadlinu pro zaslání písemných podání, stejně tak budete mít dostatek prostoru na přípravu svých ústních reakcí – počítejte s tím a vyhraďte si prostor. Zpočátku to tak možná nevypadá, případ se zdá snadným, vy jste nabušení ze zkoušek a jeden, dva dny se zdají dostatečné. Nezapomínejte ale, že většina zadání není tak lehká, jak se zdá, snaží se vás něco naučit a samozřejmě vás i zabavit – pravděpodobně tedy zjistíte, že když se do toho opravdu zakousnete, budete nacházet další a další možnosti pro argumentaci, a najednou… nestíháte.
  • S čímž souvisí poznámka, že nedostatek času by se neměl projevit na formě. Je sice žádoucí, aby vaše podání byla napěchovaná oponenta-drtícími informacemi, ale máte-li na každé straně hrubku, zarovnání se mění co kapitola a s formálními záležitostmi žaloby jste se rozhodli tak nějak nezaobírat, nebudí to nejlepší první dojem. A na ten nezapomínejte, přece jenom, to, co hodnotící uvidí jako první, je vzhled vašeho finálního výstupu.
  • A u času zůstaneme – dobře si rozvrhněte vaše ústní vystoupení. Někde možná nebudete omezeni, ale u většiny mootů máte přesně stanovený počet minut, které budete mít k dispozici, projev si tedy předem vyzkoušejte, zamyslete se nad tím, kolik času budete potřebovat na reakci na soupeře, a nezapomeňte, že nějaký prostor vám zaberou odpovědi na dotazy porotců. Pokud v průběhu ústní prezentace zjistíte, že nestíháte, zamyslete se nad tím, zda bude vhodnější co nejrychleji (a na úkor projevu) doříci všechny argumenty, nebo v klidu vypíchnout to stěžejní (a něco vynechat).
  • Myslete na podklady. Nepochybuji, že spousta z vás je schopná mnohé případy vyargumentovat na základě znalostí vám již vlastních, ale každý ne úplně samozřejmý argument je dobré mít podložený. Pracujte samozřejmě s judikaturou, ale nabízejí se i knižní publikace a časopisy, a samozřejmě právní předpisy. Takže pěkně hledejte zdroje, navíc, to, že se s nimi naučíte pracovat, se vám rozhodně neztratí.
  • Možná to vnímáte jako samozřejmost, ale i mistr právník se někdy přehlédne – nedomýšlejte si zadání. Ano, někdy to svádí, a někdy by se přece mnohem líp debatovalo, kdyby těchhle pár vět vyznělo trochu jinak. Zadání je ovšem dané, a navíc, nedávejte soupeři tu radost, aby vaši práci smetl ze stolu slovy „To máte sice pěkný, ale v zadání jsme nic takovýho neměli.“
  • A malá osobní rada na závěr – příliš se neponořte do výsledku. Každý moot, ať dopadnete jakkoli, vás něco naučí (jsem již několik měsíců znalec v oboru poskytování domácí péče a také vím, proč je v pořádku, kdyby prsten moci ve sporu s Bilbem a Glumem získal Sauron). Ačkoli se jedná o určitou formu přípravy na vaše budoucí povolání a oceňovány jsou argumenty a obecně schopnost řešení případu, důležitou roli hrají i přednes, vystupování či schopnost práce v týmu, proto je možné, že i když máte pocit, že jste suverénně vyhráli, soupeř může být schopen svůj výkon lépe prodat. A navíc, samozřejmě, je to o zkušenostech a nějakém osobním přínosu, ale je to hlavně super zábava!

ZANECHAT ODPOVĚĎ