V oblasti velmi neuspokojivé grafické prezentace Právnické fakulty se chystá výrazná změna.  Není to však čistě jen z vůle jejího vedení, nýbrž též vedení nadřízeného, univerzitního.

Když přijde řeč na naši Právnickou fakultu, tak slovo „moderní“ v takové konverzaci většinou nepadne. Jedním z krůčků ke změně této situace by podle všeho mohlo být vytvoření nové vizuální identity fakulty. Začněme však od začátku.

2. ledna letošního roku nabylo účinnosti opatření rektora Univerzity, které stanoví „Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze“. Jedná se o první výsledek několikaleté snahy rektorátu o vytvoření nové a jednotné grafické identity celé univerzity spolu s jednotlivými fakultami. Právě fakulty pak představovaly jednu z překážek této snahy, neboť připomínek a výhrad bylo zkrátka příliš mnoho a byly příliš individuální. Z naší fakulty sice žádné připomínky nechodily, nicméně bylo by možné s úspěchem pochybovat o tom, že to bylo způsobeno souhlasem. Přestože tento předpis se tedy nakonec fakult dotýká pouze minimálně a stanoví především pravidla pro univerzitní vizuál, jedná se již konečně o zcela zřejmý impuls.

Tento impuls se rozhodla neignorovat ani naše fakulta, a tak bylo dne 18. 12. 2014 na kolegiu děkana schváleno započnutí příprav na tvorbu nového znaku fakulty a spolu s ním celého nového vizuálního stylu. Ve výsledku to pak bude znamenat vznik nového znaku, šablon či podkladů pro tvorbu dalších materiálů (hlavičkový papír, vizitky, plakáty, bannery, brožury, knihy, propagační předměty, apod.), dokonce třeba i webu. To už však záleží na tom, jaké bude konečné zadání, které se teprve začíná diskutovat a připravovat.

Byť je vše teprve v počátcích, lze najít několikero indicií o tom, jak bude nový znak vypadat. Prvně, dle univerzitních pravidel je pro fakulty stanovena povinnost, aby jejich znak byl kulatý a jednobarevný. Této podmínce stávající fakultní znak odpovídá, díky čemuž jsme se vyhnuli povinnosti znak změnit, a to činí nadcházející změnu čistě dobrovolnou. Za druhé, univerzitní manuál přímo definuje možnost použití univerzitního znaku spolu se znakem fakultním. To znamená, že fakultní znak musí s univerzitním ladit natolik, aby byly použitelné vedle sebe. Lze tedy očekávat, že logo bude vyvedeno ve stejném stylu.

Při pohledu na řadu světových univerzit si lze u většiny z nich povšimnout, že se prezentují „pouze“ jako univerzita. Jednotlivé fakulty a útvary jsou pak ve vizuální prezentaci často odlišeny jen textovým logotypem, nicméně samotný znak zůstává stále stejný, univerzitní. Lze se tak ptát – byť pozdě – zda by i pro naši univerzitu tato cesta nebyla zajímavá. Dle slov prof. Damohorského znají Univerzitu Karlovu všude na světě, to však jistě neplatí o jednotlivých fakultách. To už je ale úvaha, vzhledem k univerzitnímu předpisu, čistě zbytečná a do jisté míry překonatelná zmíněným použitím obou znaků vedle sebe.

Podklady z jednání obsahují taktéž předpokládaný harmonogram prací, který nám říká, že výsledek tohoto procesu by mohl vzniknout v druhé polovině příštího roku. Na novou grafickou prezentaci naší fakulty si tak budeme muset ještě chvíli počkat s nadějí, že se ono čekání vyplatí. Proděkankou, pod niž tato agenda spadá a která ji též na kolegiu přednesla, je doktorka Chromá z katedry jazyků.

Připomínky, že současné logo je skvělé, či návrhy, jak by to nové mělo vypadat, tedy adresujte právě této proděkance.

ZANECHAT ODPOVĚĎ