Potřebuje fakulta katedru národního hospodářství?

0
198

Předně bych chtěl zmínit, že si uvědomuji citlivost problematiky, ke které hodlám tímto článkem otevřít diskuzi. Na druhou stranu i nepříjemná témata by čas od času měla být vytahována na světlo světa, protože tvářit se, že neexistují, nemůže být dlouhodobým řešením.

Na úvod si uvědomme situaci, ve které se naše fakulta nachází. Finanční situace se do budoucna nevyvíjí úplně nejlepším směrem a kvůli snižování počtu nově přijímaných studentů bude množství peněz v rozpočtu pravděpodobně nadále klesat. Na fakultě přitom existují oblasti, které jsou dle mého názoru silně poddimenzované. Za příklad bych uvedl počet volitelných a povinně volitelných předmětů katedry občanského práva, jejichž navýšení by podle mne většina studentů velice přivítala. Hledat možnosti, jakým způsobem by fakulta mohla ušetřit peníze, je proto otázkou nadmíru aktuální. Jedním z takřka perfektních řešení by mohlo být prohlubování spolupráce v rámci celé Univerzity Karlovy. Ukažme si tuto problematiku na příkladu katedry národního hospodářství, kde ji lze rozebrat opravdu exemplárně.

 „Zbytečná“ katedra?

Pakliže se totiž zamýšlíme nad smyslem existence této katedry jako samostatné instituce v rámci naší fakulty, pak bychom měli mít na paměti, že na naší univerzitě existuje subjekt, který je k výuce tohoto předmětu mnohem lépe kvalifikován. Mluvím o Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd. Je ohromná škoda, že mezifakultní spolupráce s touto prestižní ekonomickou institucí je z naší strany nevyužívána – přitom obráceně tato spolupráce funguje, protože tamní předmět „Úvod do práva“ je veden vyučujícími z naší fakulty. Nestálo by za to zamyslet se nad možností, že by IES zajistil výuku předmětu „Úvod do ekonomie“, za což by právnická fakulta recipročně vedla na IES předmět s názvem „Úvod do práva“? Takto vedený předmět by mohl mít roční dotaci a mohl by se skládat pouze z přednášek, přičemž zkoušení by bylo zajištěno písemným testem. Nemohla by tedy při ústním zkoušení nastat situace, kterou popsal Kristián Léko ve svém článku v minulém vydání, aneb flaška nebo tenisák, pane kolego? Takovéto nastavení parametrů by mi přišlo plně dostačující pro potřeby základního kurzu ekonomie pro studenty práv. Tento předmět by mohl být oficiálně veden třeba katedrou finančního práva, která by onu spolupráci s IES zaštiťovala, přičemž někteří ze současných členů katedry NH by mohli přejít právě na tuto katedru. Tím by se zároveň dala zajistit pokračující existence některých VP a PVP katedry národního hospodářství.

Chceme-li na problém nahlédnout z více stran, nabízí se jako argument pro zachování katedry národního hospodářství její historická hodnota – tato katedra byla prvním místem v Čechách, kde se vyučovala ekonomie a vedl ji například Karel Engliš.

Na druhou stranu katedry nejsou památky — spíše bych je přirovnal k úřadům. Také byste argumentovali pro zachování zbytečného úřadu z důvodu, že zde funguje již od Rakousko-Uherska?

Brněnská inspirace

Podobné spojení finančního práva a ekonomie funguje například na právech brněnských. Výsledkem by bylo ušetření značných finančních prostředků, uvolnění některých prostorů v budově fakulty, a dovolím si tvrdit, že i zkvalitnění výuky ekonomie na Právnické fakultě UK. Takový krok by také vedl ke zlepšení vztahů v rámci univerzitního společenství, což by bylo dozajista velice žádoucí. Tento počin by dle mého názoru přinesl samá pozitiva. Je ovšem reálné, že se najde někdo, kdo bude mít sílu a hlavně odvahu takový, do jisté míry až revoluční, krok prosadit? A nebo se díky fakultnímu „politikaření a rozložení sil“ jedná o myšlenku takřka utopickou a neproveditelnou? Na to ať si každý čtenář odpoví sám.

ZANECHAT ODPOVĚĎ