Seznamovací kurzy — za novými spolužáky na hrad, do hor nebo na ostrov

0
153

Jak se už stalo tradicí, nabídly i letos některé fakultní spolky čerstvě přijatým studentům možnost zúčastnit se seznamovacího kurzu a blíže poznat své nové spolužáky. Oproti minulému roku jako by se s kurzy roztrhl pytel — ke spolkům, které seznamováky organizovaly už dříve (ELSA Praha a Common Law Society) se poprvé přidaly i Spolek českých právníků Všehrd a Právnický akademický spolek Juristi. Podívejme se na náplň jednotlivých kurzů, odlišnosti mezi nimi a jejich možnou budoucnost.

Se Všehrdem na Pecku

Seznamovák Všehrdu přinesl svým účastníkům možnost kochat se přírodou v okolí hradu Pecka. Tam během tří dnů poznali nejen své spolužáky, ale i hosty z řad pedagogů a významných osobností právnického života. Jmenovitě pak debatovali čerství studenti práv s děkanem prof. Janem Kuklíkem, proděkanem doc. Karlem Beranem,  doktorem Jiřím Šoušou či doktorem Jiřím Pospíšilem.  Zajímavý pohled na trestní právo získali prváci během týmové bojovky.

Na Sázavském ostrově s ELSA

ELSA připravila nováčkům čtyřdenní program na Sázavském ostrově, který kromě teambuildingových her zahrnoval i přednášky o fakultě a akademickém životě obecně. Z řad vyučujících pak studentům své rady předali kromě pánů děkana Kuklíka a proděkana Berana i vedoucí studijního oddělení Mgr. Sojka, prof. Skřejpek, Mgr. Šejdl  a docent Gronský.

Týden v Krkonoších s Common Law Society

Celotýdenní program ve Špindlerově Mlýně na Patejdlově boudě nabídla zájemcům Common Law Society. Kurz zahrnoval sportovní aktivity a turistiku, ke které horské prostředí přímo vybízí.  Informace o fakultě zprostředkovali prvákům kromě zkušenějších kolegů z řad studentů i doktor Antoš  s  doktorem Elischerem.

A znovu do hor – tentokrát s Juristy

Pro horské prostředí se rozhodl i spolek Juristi, který pro prváky zorganizoval čtyřdenní kurz v Peci pod Sněžkou. Kromě výletů program zahrnoval i moot court z trestního práva, během něhož si čerství studenti mohli vyzkoušet právo v praxi.  Informace o fakultě a praktické informace spojené se studiem poskytli nováčkům také proděkanka dr. Chromá, dr. Šouša a Mgr. Sedláček.

Budeme-li vycházet pouze z informací na facebookových událostech seznamováků, pak se kurzů zúčastnilo celkem 322 studentů (ELSA – 182, Všehrd – 76, CLS – 35 a Juristi – 29). Z 600 studentů přijatých v letošním roce je to více než polovina.  Tato statistika přímo vybízí k bilanci.

Je samozřejmé, že seznamovák člověku zajistí, že na fakultu nepřichází mezi úplně cizí lidi, ale v davu najde známé tváře. Další výhodou takových kurzů je možnost získat spoustu praktických rad od starších spolužáků, které úvodní přednáška na fakultě zkrátka nemůže obsáhnout.

Jak však vyplývá z výše uvedeného přehledu náplně jednotlivých kurzů, ačkoliv se koncepčně kurzy jednotlivých spolků shodovaly, lišily se svou délkou (3 — 7 dní), zástupci z řad pedagogů i některými programovými prvky. Je také otázkou, jaký byl převis poptávky nad nabídkou a kolik zájemců bylo tak o seznamovák „ochuzeno“. Po shrnutí takových informací nám tedy vyjde logický výsledek – jednotliví prváci nastupují na fakultu s různým stupněm znalostí akademického života a možností zapojení se do něj.

Možná i na základě odlišností mezi jednotlivými kurzy, které organizace ze strany několika různých spolků provází, začala fakulta zvažovat obnovení jí organizovaného seznamovacího kurzu.

Zde může být na místě zamyšlení nad tím, zda studenti lépe neodhadnou potřeby svých vrstevníků, nebo jaká negativa spolková organizace přináší. A co za plusy nebo mínusy by mohla přinést organizace fakultní? Na tyto otázky si však čtenář nejlépe odpoví už sám. Případně nám tyto odpovědi a další postřehy k seznamovákům může napsat na e-mail paragraf@ukmedia.cz — každý názor je vítán.

ZANECHAT ODPOVĚĎ