Spolková republika Právnická fakulta

0
176

Rozlehlé prostory bazénu zaplněné židličkami, natěšenými tvářemi a tóny vánočního koncertu. Bazén pulzující energií stánků mnoha advokátních kanceláří, všude poletují úsměvy a životopisy. A nebo bazén, tepající hudbou, provoněný horkým svařákem a hřebíčkem. Zní vám to jako ráj nebo škola, kam se budete vždycky rádi vracet?

Pokud je vaše odpověď záporná, přeskočte následující řádky a pokračujte ve čtení o několik stran dále. Je-li však vaše odpověď kladná, čtete teď správný článek. Podíváme se v něm blíže na fakultní spolky a na to, co dělají nejen pro školu, ale hlavně pro nás, pro studenty.

Studentské spolky jsou neodmyslitelnou součástí naší fakulty. Možná jste o nich už slyšeli, může se ale stát, že slova Všehrd nebo ELSA čtete poprvé. Dobrá polovina letošních prváků už alespoň jeden spolek poznala na seznamovacích kurzech. Cílem tohoto článku je tedy přiblížit vám jednotlivá sdružení působící na naší fakultě, a třeba vám i pomoci s výběrem, které – a zdali vůbec nějaké — poctíte svou přihláškou.

Na fakultě najdete rozmanitou skupinu sdružení malých i velkých, s pevnou strukturou i jen příležitostně se scházejících. Téměř všechny zdejší spolky na svých stránkách uvádějí, že jedním z jejich hlavních cílů je vytvořit zázemí k seberealizaci svých členů a všeobecně zlepšit život na fakultě. Co se skrývá za těmito větami? Mohou to být semináře a přednášky se zajímavými hosty nad rámec běžné výuky, návštěvy Parlamentu, výlety na soudy nebo do věznic, plesy, koncerty, jiné společenské akce (rozuměj party) a mnoho dalšího. Nabídka je široká a možností spousta, stačí si jen vybrat. Ale jak?
Nemáme bohužel Moudrý klobouk a tak za vás nerozhodneme, který spolek by mohl být vaším Nebelvírem nebo Havraspárem (nebo jinou kolejí dle libosti). Na následujících řádcích ale nabízíme základní přehled spolků a jejich aktivit a přejeme vám, aby vám čas strávený u našeho textu alespoň k něčemu byl. A pokud se i navzdory novým informacím prostě nedokážete rozhodnout, který spolek je pro vás ten pravý, nezoufejte.

Nakonec, na přihlášku do spolku je vždycky čas a zatím můžeme my, nerozhodní, navštěvovat akce všech spolků. Ono k nám to rozhodnutí třeba časem přijde. Nebo taky ne. Jakkoliv se to totiž po přečtení předchozích řádků může zdát nemožné, studium si můžete užít a přežít jej, aniž byste za každou cenu v nějakém spolku byli. Autorky tohoto textu jsou toho zářným příkladem.

Common Law Society

Spolek založený v roce 1998, navazuje na tradici studentských spolků na univerzitách ve Velké Británii a USA. Zaměřuje se především na angloamerické právo (common law), evropské a srovnávací právo.

Disponuje i svou spolkovou knihovnou, která obsahuje dvě stovky předních zahraničních publikací z oblasti common law a stále se rozšiřuje o aktuální tituly. Studenti ji mohou navštívit v prostorách Studovny I., po prokázání se členskou kartou mají možnost vypůjčit si knihu na 14 dní.

Jaké akce spolek pořádá? Se zajímavými osobnostmi z oblasti práva se studenti mohou neformálně setkávat na Kavárenských seminářích, použití teorie v praxi si zase mohou vyzkoušet na moot courtu ze světa Pána Prstenů. CLS pravidelně pořádá jazykové kurzy nebo různě tematicky zaměřené letní školy, se spolkem se též můžete podívat na Ústavní nebo Nejvyšší správní soud. A pokud se chcete snadno seznámit se studenty z Erasmu, využijte Buddy programu.

A jak se můžete stát členem? Musíte vyplnit přihlášku buď v kanceláři č. 224, nebo na webu spolku (society.cz) a zaplatit členský poplatek 100 korun na rok, prodlužovat členství budete pak za 50 korun. Nebo si můžete za 500 korun rovnou požádat o doživotní členství.

Common Law Society — místnost č. 224 — www.society.czinfo@society.cz

Debatní klub Univerzity Karlovy

Je univerzitní klub s několikaletou tradicí, ideální pro všechny, ať už si chtějí procvičit své argumentační schopnosti nebo se zbavit trémy.

Debatuje se podle přesných pravidel, v tzv. formátu britské parlamentní debaty, ve které se dvoučlenné týmy snaží přesvědčit rozhodčí a publikum o svém pohledu na věc.

Na každé schůzce se vybírá jazyk (podle nálady účastníků se čas od času debatuje i anglicky) a téma debaty, které odráží zásadní otázky lidské společnosti — například legalizace eutanázie, strategie boje proti terorismu, manželství na zkoušku a mnoho dalších.

Nejedná se ale o pouhá rétorická cvičení — debatování má pevně daná pravidla, vláda nastoluje určitou tezi a opozice ji svými argumenty vyvrací. A protože debata má soutěžní charakter, strana, která použije přesvědčivější argumenty, zvítězí.

Proč je dobré umět debatovat? Debatování tříbí analytické myšlení, přesnou formulaci tezí či rétorické schopnosti.

Kdy si přijít zadebatovat? Klub se schází v akademickém roce každou středu v 18.00 v místnosti č. 38 (naproti šatně), není třeba žádná registrace, ani platit členský poplatek, prostě se zastavte.

Debatní klub Univerzity Karlovy – místnost č. 38 — www.dkuk.czdkuk@dkuk.cz

ELSA Praha

ELSA je evropské sdružení studentů práv, založené v roce 1981, působící na více než dvou stech fakultách ve 42 zemích. V České republice tento spolek najdeme ještě na fakultách v Brně, Olomouci i Plzni.

Díky mezinárodní povaze spolku mohou členové ELSA často cestovat. Spolek pořádá studentské výměny nebo návštěvy partnerských spolků v jiných zemích, naposledy se členové podívali třeba do Izraele nebo Gruzie, letos je v plánu například Irsko.

Jaké akce spolek nabízí? Začneme třeba stážemi STEP, což je program výměnných stáží po Evropě od několika týdnů po několik měsíců a probíhají v rozmanitém právním prostředí – od advokátních kanceláří po firmy, soudy nebo banky. Do měst poskytujících zázemí výzamným evropským institucím se můžete podívat s Institutional Study Visits, do advokátních kanceláří zase nakouknete při Open Days. Kromě různých konferencí a seminářů pořádá ELSA také moot courty a nové pracovní příležitosti nabízí na veletrhu JobFair Kontakt.

A jak se můžete stát členem? Stačí zajít do kanceláře č. 32 v dobu, kdy se schází členové (středa, od 18 hodin), nebo kontaktovat lokálního tajemníka ELSA. Tam se dozvíte další informace a dostanete i přihlášku.

ELSA Praha — místnost č. 32 — www.elsa.cz/praha

Juristi

Spolek založený v roce 2007, který je díky nevelkému počtu členů ideálním příkladem spolku s takřka rodinnou atmosférou.

Aktivity spolku mají široký rozsah — od spolupráce s neziskovkami (Bílý kruh bezpečí, Fokus Praha, proFem a další) přes právní pomoc veřejnosti (První právní pomoc) k přednáškám, party a mnoha jiným akcím pro studenty.

Jaké akce tedy spolek pořádá? Například Juristickou bojovku — každoročně pořádanou právně-historicko-detektivní soutěž, nebo již zmiňovanou První právní pomoc, což je projekt, kdy studenti fakulty zdarma poskytují právní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé finanční či sociální situaci a nemohou si dovolit služby advokáta. Juristi organizují i benefiční koncerty, např. koncert pro Bílý kruh bezpečí, jehož výtěžek byl věnován pozůstalým po oběti vraždy. Zábavu najdete na Sametové párty, při vánočním zpívání v bazénu a dalších kulturních akcích, před vánočními svátky spolek organizuje sbírku a předání dárků lidem bez domova.

A jak se můžete stát členem? Kontaktujte Juristy na emailu info@juristi.cz a budete pozváni na nejbližší schůzku nebo akci, kde se seznámíte a domluvíte. Členský poplatek je 200 korun na rok a kancelář spolku najdete ve čtvrtém patře, číslo dveří 400.1.

Právnický akademický spolek Juristi — místnost č. 400.1. — www.juristi.czinfo@juristi.cz

Prager Deutscher Klub

Je spolek zaměřený na studenty, kteří mají zájem o německé právo, řeč a kulturu. Mezi jeho členy najdete hodně studentů, kteří byli na stáži v německy mluvících zemích nebo se tam chystají, takže sem můžete zajít i pro radu, pokud by vás výjezd do zahraničí tímto směrem lákal.

Výhodou je podle slov vedení spolku skutečnost, že spolek je malý – členové se mezi sebou znají a panuje zde rodinná atmosféra. PDK také udržuje velmi dobré vztahy s velvyslanectvími německy mluvících zemí a členové tak mají možnost účastnit se uzavřených akcí, kam se veřejnost snadno nedostane.

Jaké akce spolek nabízí? Pro členy přednostní účast třeba na jazykových kurzech němčiny s lektorkou Goethe institutu, informativní schůzky o možnostech získání stipendií na letní kurzy německého jazyka v zahraničí, účast na akcích pořádaných německým velvyslanectvím nebo společný adventní výlet do Německa.

A jak se můžete stát členem? Stačí zajít do kanceláře Prager Deutscher Klubu, která se nachází ve čtvrtém patře v místnosti 400.3. Platí se členský příspěvek 100 korun na jeden rok, přičemž po třech zaplacených členstvích se stáváte členem navždy, pokud někdy o ukončení členství sami nepožádáte.

Prager Deutscher Klub — místnost č. 400.3. — www.deutscherklub.czinfo@deutscherklub.cz

Všehrd

Spolek založený v roce 1868 se pyšní dlouholetou tradicí, titulem jednoho z nejstarších spolků i řadou významných bývalých členů. Klade důraz na aktivní činnost svých členů.

S. č. p. Všehrd vydává vlastní internetový odborný časopis a odborné publikace ve vlastním nakladatelství. Je též zřizovatelem nadačního Randova fondu Spolku českých právníků Všehrd, který finančně podporuje sociálně slabší studenty při jejich studiu na právnické fakultě.

Jaké akce Všehrd nabízí? Od konferencí celorepublikového významu přes speciální série přednášek Cyklus právnických profesí až po projekt Právní praxe, který zprostředkovává studentům stáže u různých advokátních kanceláří nebo jiných institucí. Praktické dovednosti nabídnou kurzy jako Rétorika nebo ASPI, aktivní jedinci se jistě rádi zúčastní Sportovního dne. Spolek pravidelně pořádá i tradiční Právnický ples. Kulturu podporuje nabídkou zvýhodněného vstupného do divadel nebo na výstavy. Za zábavou se Všehrdem můžete vyrazit na Welcome party, Mikulášský svařák nebo se projet po Vltavě na Pařníku. A s bývalými činnými členy spolku se můžete potkat na pravidelných společenských setkáních.

A jak se můžete stát členem? Zastavte se v kanceláři č. 29 nebo napište na adresu info@vsehrd.cz. Členský poplatek je 300 korun ročně.

Spolek českých právníků Všehrd — místnost č. 29 — www.vsehrd.czinfo@vsehrd.cz

Společnost pro církevní právo

Spolek založený v roce 1994, jehož hlavním cílem je napomáhat studiu a bádání v oborech kanonického, církevního i státního konfesního práva, a skladá se z pražské, brněnské a olomoucké skupiny.

Z akcí pořádaných Společností pro církevní právo můžete navštívit dvakrát ročně např. veřejné přednášky a diskuse v cyklu Působení práva v církvi — příští se uskuteční dne 25. listopadu 2015 od 17.00 v barokním refektáři dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze na Starém Městě (www.refektar.cz), kde bude prezentována nejnovější publikace Prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery Církve a právo – Miscellanea a kam jsou všichni studenti, členové i nečlenové, srdečně zváni.

Jak se stát členem? Je třeba kontaktovat spolek na adrese spcp@prf.cuni.cz a uhradit členský poplatek 300,- Kč nebo 100,- Kč (důchodci a osoby bez vlastního příjmu).

Všichni členové dostávají časopis Revue církevního práva (třikrát ročně v tištěné formě) a dvakrát měsíčne Aktuality Společnosti pro církevní právo (e-mailem).

Webové stránky :  spcp.prf.cuni.cz

Autoři: Iveta Bartošová a Kateřina Kratochvílová

ZANECHAT ODPOVĚĎ