Zajímavosti ze zápisů

0
61

Ekonomická komise
— 2. října 2014

Zmínka pro ty, které by zajímalo, v jaké ekonomické rovině se pohyboval pronájem prostor pro Fashion Week.

A. Fashion Week
Dr. Borkovec vznesl dotaz, kolik fakultě vynesl Fashion Week a to včetně energií. Dle Dr. Hřebejka šlo o částku 250.000,- Kč. Energie se účtovaly dle skutečné spotřeby.
Komise pro koncepci studia — 19. února 2015

Následující návrhy byly diskutovány v  souvislosti se situací, že naši studenti si ve značné míře zapisují předměty na jiných fakultách kvůli „kreditům zadarmo“. Značným problémem je, že v budoucnosti by po nás ostatní fakulty mohly chtít tyto studenty finančně kompenzovat. Zde jsou uvažované alternativy  řešení této situace:

–    Otevření dalších volitelných předmětů na PF,
–    Možnost studentů zapsat si předměty vyučované na PF v angličtině (program LL.M. – limitováno kapacitou),
–    Zvýšení počtu kreditů udělovaných za volitelné předměty ze dvou na tři,
–    Řešení problému zápisu enormního počtu (povinně) volitelných předmětů některými studenty, kteří předměty neabsolvují a blokují místo dalším zájemcům,
–    Přidělení dodatečných kreditů v případě absolvování specializačního modulu,
–    Snížení požadovaného počtu získaných kreditů v prvním ročníku na 50 (místo 60) či úprava rekvizit tak, aby si studenti prvního ročníku mohli zapsat další předměty přímo na PF a nezapisovali ve zvýšené míře jako dosud předměty na jiných fakultách.

Kolegium děkana
— 26. února 2015

Stručná informace o tom, jaké jsou definitivní páternosterové vyhlídky:

Děkan informoval o vypracované Zprávě o proveditelnosti renovace páternosteru, z níž vyplývá, že může jít jen o repasi stávajícího zařízení v odhadované výši nákladů cca 6 miliónů Kč. Životnost výtahu je předpokládána na 20 – 30 let s tím, že zařízení bude vyžadovat pravidelný servis, který bude znamenat další náklady. Ze zprávy však nevyplývají žádné zásadní technické okolnosti, které by renovaci bránily.

Nestává se tak často, že by kolegium děkana nesouhlasilo se zapůjčením místnosti studentským spolkům na konání nějaké akce, nicméně najdou se takové:

KD nesouhlasí se zapůjčením místnosti spolku VŠEHRD pro panelovou diskusi na téma „Islám v ČR, možná hrozba, právní rámec“ 16. 3. 2015; jako jeden z hostů je uváděn proděkan Tomášek, který v dané věci nebyl osloven.

Komise pro informační technologie
— 20. března 2015

Informace důležitá pro ty, kdo by se ke konci semestru rozmýšleli, zda jít na zkoušku z PVP, snažit se splnit podmínky nutné k získání kreditů za VP, nebo si to zapsat v klidu příští rok. Už by to totiž nemuselo být možné, a ten nesplněný předmět už vám ani nemusí v budoucnu nikdo škrtnout.

Komise podpořila návrh doc. Berana tedy 1) zrušení vymazávání předmětů a za 2) zrušení možnosti opakovaného zápisu PVP a VP jako návrh pro změnu pravidel pro organizaci studia.

ZANECHAT ODPOVĚĎ