Zajímavosti ze zápisů

0
97

Knihovní komise
— 25. března 2015

V zápisu lze nalézt výsledky připomínek studentů ke knihovně v rámci uspořádané ankety.

1. Absenční půjčování 19
2. Bez připomínek 15
3.-4. Pochvaly služeb knihovny 10
Výhrady k vybavení 10
5. Otevírací doba 6
6. Kritika personálu 8
7.-8. Delší výpůjční doba 5
Papírové výpůjční lístky 5
 9. Výhrady ke kopírování 3
 10. Výhrady ke katalogu 2
 11. Málo skript (ediční) 1
 12. Káva a čaj do studovny 1

Komise pro informační technologie
— 20. března 2015

Na této komisi byl šíře rozebírán proces elektronického zápisu do vyššího ročníku, který by od letoška měl nahradit osobní zápisy s nutností rezervace termínu v průběhu září. Níže je pouze část zápisu pro představu o systému.

Doc. Beran představil koncepci elektronického zápisu, který je navržen tak, aby se rozložila zátěž studijního oddělení. Elektronický zápis do vyšších ročníků začne již 1. 6. 2015. Když student splní podmínky pro zápis do vyššího ročníku v květnu nebo první týden v červnu, požádá prostřednictvím IS o zápis do vyššího ročníku. Protože se měsíc červen a první polovina července využije k tomu, aby se studenti zapsali elektronicky do dalšího ročníku, dojde k rozložení zátěže pro studijní oddělení.

Druhý úryvek z téhož zápisu se týká možnosti škrtání (P)VP a jejich případného opětovného zápisu.

Komise podpořila návrh doc. Berana, tedy 1) zrušení vymazávání předmětů a za 2) zrušení možnosti opakovaného zápisu PVP a VP jako návrh pro změnu pravidel pro organizaci studia.

Komise pro koncepci studia
— 16. dubna 2015

Oproti IT komisei výše, se pozdější a širší komise pro koncepci studia přiklonila k mírnější variantě co se zápisu (P)VP týče

V návrhu úpravy článku 9 se komise přiklonila k řešení, kdy bude možné opakovaně zapsat (povinně) volitelný předmět pouze jednou.

Z přílohy z této schůze komise lze rovněž nalézt několik záměrů na úpravu „Pravidel pro organizaci studia“, mimo jiné změnu potřebného počtu kreditů pro postup do vyššího ročníku a to následovně:

1.    Minimální počty kreditů nutné pro zápis do dalšího úseku studia ve studijním programu jsou
a) 55 kreditů pro zápis do druhého úseku studia,
b) 120 kreditů pro zápis do třetího úseku studia,
c) 170 kreditů pro zápis do čtvrtého úseku studia,
d) 230 kreditů pro zápis do pátého úseku studia,
e) 290 kreditů pro zápis do šestého až desátého úseku studia.

Ekonomická komise
— 05. března 2015

Závěrem pár rozpočtových priorit z ekonomické komise.

3.    Dalším požadavkem je instalace silnoproudých zásuvek po obvodu v místnosti č.300. Do rozpočtu bude navrhovaná částka 300.000,-. Cena je vyšší z důvodu přitažení dalšího přívodního kabelu a dále se musí počítat se zednickými pracemi a na závěr s výmalbou.
4.    Umístění stojanů na kola ve dvorním traktu bude probíhat po zimním období, předpoklad duben/květen. Nyní je sestaven provozní řád, kde je i informace o umístění tohoto stojanu. Kapacita stojanu bude do 14 kol. Výroba bude na zakázku a cena není ještě uvedena.

ZANECHAT ODPOVĚĎ